Đặng Trường Sơn

- Thầy là một yogi ăn chay với lối sống giản dị tại Làng Mantra Life Đà Lạt.
- Thầy đã trải nghiệm và nghiên cứu chuyên sâu về Thiền, Triết lý yoga và Kundalini yoga trong thời gian hơn 8 năm.
- Hoàn thành khóa đào tạo HLV Yoga tại Việt Nam
- Tham gia các khóa học Kundalini Yoga tại Mỹ, khóa đào tạo HLV Kundalini Yoga tại Bali.
- Ngoài ra còn có khóa Triết lý yoga và thiền chuyên sâu từ trường Shantaya, Thái Lan.
- Thầy đã và đang ứng dụng Kundalini Yoga và Thiền Mantra vào việc phục hồi tự nhiên cho người lớn và trẻ em tại TP. HCM, Đà Lạt và các trung tâm lớn nhỏ trên khắp Đất Việt.