Trần Bạch Ngọc

- Top 10 VN YOga Youtube- Vin Yoga
- Founder Vinyoga cdemy
- YTT 200h US Yoga Alliance
- Kinh nghiệm 7000h đứng lớp
- Giảng viên cao cấp phụ trách bộ môn “ nâng cao phương pháp giảng dạy”
- Giảng viên khóa “ tập huấn nghiệp vụ HLV Yoga”
Câu nói tâm đắt :
“ Yoga là khoa học. HLV Yoga là những nhà nghiên cứu và ứng dụng khoa học”