Lakshmi Phạm

Chuyên gia giáo dục sức khoẻ và phục hồi tự nhiên theo phương pháp của yoga
Cô bắt đầu ứng dụng yoga trị liệu và Ayurveda cho hơn 100 bệnh nhân với nhiều vấn đề sức khoẻ khác nhau từ năm 2017
- Yoga Health Educator - C-IAYT 800hrs.
- 200hrs Yoga Alliances