Diễm Hương

Hành trình của Ms Diễm Hương với yoga bắt đầu từ năm 2013. Cô ấy đã khám phá những chiều sâu của yoga thông qua việc luyện tập, một phong cách sống, một ý niệm của chia sẻ niềm đam mê với những người khác và quan trọng hơn hết là một cuộc sống lâu dài nghiên cứu nghệ thuật sống. Kiến thức của Ms Diễm Hương được dựa trên nền tảng trong các triết học phương Đông cũng như cơ sinh học, khoa học thần kinh giải phẩu chức năng và sinh học.
Nguồn cảm hứng lớn nhất của cô ấy bắt đầu với trường Shantaya của cô Jonas Westring, người đã có tác động sâu sắc theo cách mà cô ấy nhìn triết lý yoga như một thực hành hiện thân sâu sắc của cơ thể, tâm trí và tinh thần.
Ms Diễm Hương đã hoàn thành hơn 1000h đào tạo:
+ 200H Hatha Yoga
+ 200H Anusara Yoga
+ 100H Phylosophy Yoga
+ 200H Arial & Acro Yoga
+ 100H Anatomy
+ Thai Massage Certificate
+ Chứng chỉ E-RYT 200H Yoga Teacher
Và cô có hơn 5000h trên những lớp học, khoá học, workshop, khoá tu và đào tạo giáo viên. Cô ấy bắt đầu hỗ trợ và đồng giảng dạy trong việc đào tạo giáo viên từ năm 2017 và đồng thời sở hữu trường riêng của cô ấy.